Biografie

Ik werd op 13 februari 1954 in Rotterdam geboren. Ik doorliep het gymnasium (beta) op het Rotterdamsch Lyceum en studeerde vervolgens vanaf 1972 wiskunde en vanaf 1979 filosofie aan de RU Leiden. In beide vakgebieden heb ik het doctoraal examen behaald: wiskunde (1979) en filosofie (1985). In de periode 1979 - 1985 gaf ik wiskundeles op de Vrije School in Den Haag.

Ik stapte toen over naar het bedrijfsleven en ging werken in de automatiseringsbranche (Volmac, Cap Gemini), waar ik verschillende functies vervulde (programmeur, technisch ontwerper, functioneel ontwerper, informatie-analist). Toen dit werkgebied voor mij geen perspectief meer bood, besloot ik mij om te scholen tot muziektherapeut.

Muziek was altijd al een rode draad in mijn leven. Om mij te bekwamen in de muziektherapie volgde ik de opleiding aan de Academie de Wervel te Zeist waar ik in 2001 mijn diploma behaalde. In dat zelfde jaar kon ik als muziektherapeut gaan werken op het Therapeuticum Aurum in Zoetermeer waar ik nog steeds als zodanig parttime actief ben.

In 1998 trouwde ik met Jeannette Janssen die zelf als antroposofisch huisarts werkzaam is op het Therapeuticum Aurum. Ik ben een keer eerder getrouwd geweest en heb uit die relatie een zoon (Frederik).

De antroposofie heb ik rond mijn twintigste leren kennen door Cees van As, die in de verte familie was en bij wie ik pianolessen volgde. Sindsdien werd de antroposofie voor mij een voortdurende bron van inspiratie en studie. Ik werd in 1981 lid van de Antroposofische Vereniging. Ik ben momenteel voorzitter van de afdeling van de Antroposofische Vereniging in Zoetermeer en ook voorzitter van het Studiecentrum voor Antroposofie te Zoetermeer. Tevens ben ik verbonden aan de Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in Nederland en in die hoedanigheid geef ik leiding aan een onderzoeksgroep muziek.