Cursussen

Toen ik vanaf 2001 als nuziektherapeut ging werken op het Therapeuticum Aurum - een eerstelijns gezondheidscentrum te Zoetermeer - waren er al plannen voor nieuwbouw. Deze plannen werden daarop snel gerealiseerd en er verrees op de Frits de Zwerverhove 1 een schitterend pand vanuit organische vormgeving, waar omheen ondertussen ook een prachtige tuin is ontstaan.

Het leek mij toen een goed idee om in zo'n mooi gebouw cursussen aan te bieden op het gebied van antroposofie aan patiënten en geïnteresseerden. Ik stelde een basiscursus samen (6 avonden) waarin verschillende onderwerpen werden behandeld. Later ontstond nog een vervolgcursus. Tot de onderwerpen die in deze cursussen zijn behandeld behoren onder meer:
   - biografie van Rudolf Steiner
   - mensbeeld van de antroposofie
   - leer van de temperamenten
   - ontwikkeling van de aarde en van de mensheid
   - de levensloop van de mens
   - leer van karma en reïncarnatie
   - leven na de dood
   - over engelen als hemelse wezens
   - leer van de zeven planeten en zeven metalen
   - sociale driegeleding
   - antroposofische geneeskunde

Ook de volgende cursussen werden aangeboden:
   - leer van de wereldbeschouwingen van Rudolf Steiner
   - over de machten van het kwaad
   - oude en nieuwe mysteriën
   - Elias, Johannes de Doper, Rafael en Novalis
   - Goethe (biografie, plantenleer, kleurenleer, gedichten, sprookje)
   - Schiller (biografie, filosofie, toneelstukken, gedichten)
   - sprookjes en hun betekenis
   - boek van Arie Bos"Hoe de stof de geest kreeg"
   - muziektherapie
   - samenhang van planeetkrachten en muziek

Ook elders heb ik regelmatig cursussen gegeven over bovengenoemde onderwerpen. Ik geef deze cursussen met heel veel plezier! Wanneer u op dit gebied een vraag aan mij wilt stellen, dan hoor ik dat graag!