Introductie

Mijn naam is Jelle van der Schuit. Op deze website vindt u een korte levensschets en een toelichting op mijn huidige werkzaamheden. Voor al mijn activiteiten geldt dat zij zijn geïnspireerd door de antroposofie die door Rudolf Steiner (1861-1925) is ontwikkeld.

Voor mijn website heb ik daarom een naam gekozen, die naar de antroposofie verwijst: Antropo-Sofia. Rudolf Steiner spreekt enkele malen over Antroposofia als een goddelijk wezen dat zich op aarde met de mens wil verbinden en het hogere wezen van de mens hem tegemoet wil brengen.

Mijn werk bestaat globaal uit drie onderdelen:
   1) het geven van muziektherapie op Therapeuticum Aurum in Zoetermeer
   2) het geven van cursussen op het gebied van de antroposofie
   3) vertaalwerkzaamheden op het gebied van de antroposofie

Deze verschillende aspecten worden hier nader toegelicht.
U kunt desgewenst contact met mij opnemen voor evt. vragen en opmerkingen.