Muziektherapie

Muziek
Muziek is van alle tijden en van alle landen. Door de eeuwen heen en in alle uithoeken van de wereld maken mensen muziek: o.a. bij een religieuze handeling, tijdens het werk, op een feest of om thuis een kind te troosten. Muziek hoort bij de mens: het spreekt je gemoed aan, je wordt er innerlijk door geraakt. Muziek brengt je in een bepaalde stemming: je wordt er vrolijk van of juist verdrietig, ernstig. Er bestaat muziek die je in beweging brengt; andere muziek schenkt je juist meer rust en bezinning.De mogelijkheden om muziek te maken zijn enorm uitgebreid en divers. Er bestaan vele verschillende stijlen waarbij van allerlei soorten instrumenten worden gebruikt, zoals blaas-, strijk- en slagwerkinstrumenten.Het meest bijzondere instrument is wel de menselijke stem: als je zingt dan ben je zelf het muziekinstrument!

Muziektherapie
Muziektherapie gebruikt muziek als een middel voor het bevorderen van genezende processen. Als we ziek zijn (lichamelijk of meer psychisch) dan is onze innerlijke balans op een bepaalde wijze verstoord geraakt. We kunnen bijvoorbeeld niet meer tot rust komen (zoals bij stress) of het lukt niet meer om in beweging te komen (zoals bij een depressie).Muziek kan de innerlijke balans van de mens op een gunstige manier beïnvloeden. Afhankelijk van de aandoening wordt gezocht naar muzikale elementen en instrumenten die een tegenwicht kunnen vormen voor een bepaalde eenzijdigheid.Er kan muziek worden aangeboden om naar te luisteren, maar het is ook zeker de bedoeling dat de cliënt actief deelneemt aan de muziek. Er wordt daarbij geen enkele muzikale voorkennis vereist.

Gebruikte instrumenten
Er wordt gewerkt met (o.a.):
   - Cornamuse (blaasinstrument)
   - Koperfluit
   - Bourdonlier (snaarinstrument)
   - Lier (snaarinstrument)
   - Chrotta (soort cello)
   - Psalter (strijkinstrument)
   - Piano
   - Gongs
   - Djembe (Afrikaanse trommel)
   - Pauk
   - Stem

Aanpak
Uw huisarts kan zorgen voor een verwijzing naar de muziektherapie. Een periode muziektherapie bestaat doorgaans uit 14 sessies. Een sessie duurt 30 tot 40 minuten. Na een intakegesprek worden drie sessies benut voor een algemene muzikale oriëntatie. Je maakt kennis met de verschillende instrumenten en onderdelen van de muziek. Mede op basis van je eigen voorkeur wordt daarna een plan opgesteld voor de eigenlijke therapie.

Antroposofie
De muziektherapie wil een brug slaan van de muziek naar de mens. Daarvoor is het nodig om inzicht te hebben in het wezen van de mens en het wezen van de muziek.De door Rudolf Steiner (1861 - 1925) ontwikkelde antroposofie biedt hiervoor vruchtbare aanknopingspunten. De mens wordt in de antroposofie opgevat als een geestelijk wezen dat in ontwikkeling is.Steiner deed de ontdekking dat de mens naar ziel en lichaam een driegelede structuur bezit: met zijn hoofd denkt hij, in het borstgebied voelt hij en vanuit het gebied van stofwisseling en de ledematen komt zijn wil in actie. Voor het denken is rust nodig. De wil brengt in beweging. En in het midden pendelt het gevoel heen en weer tussen rust en beweging.Ook de muziek kent de polariteit van rust en beweging: zij sluit direct aan op het wezen van de mens.

Praktische informatie
De muziektherapie wordt gegeven op het Therapeuticum Aurum:

   Frits de Zwerverhove 1
   2717 TP    Zoetermeer
   Tel: 079 - 3217903


Jelle van der Schuit is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie op antroposofische grondslag (registratienummer: nvkt3300).

Kosten muziektherapie
De overheid vereist dat 19% BTW in rekening moet worden gebracht voor het volgen van kunstzinnige therapie.

Vanaf 1 januari 2010 bedraagt het tarief per sessie (30 min):

   € 29,41 (excl. BTW)
   € 35,00 (incl. BTW)

Dekking
Het verdient aanbeveling om vooraf na te gaan of uw ziektekostenverzekering een vergoeding kent voor muziektherapie.Als patiënt van Therapeuticum Aurum kan men evt. voor een deel van de kosten een beroep doen op het Therapieënfonds. Hier kan men jaarlijks lid van worden.